برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کنترل بار-فرکانس ریزشبکه مبتنی بر مدل غیر خطی به‌کمک روش PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم ترکیبی HCRPSO-PS (5895 مشاهده)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (5750 مشاهده)
کنترل سلسله مراتبی برای تسهیم دقیق توان راکتیو و جریان های هارمونیکی در ریزشبکه های جزیره ای براساس کنترل جریان چرخشی لحظه ای (5378 مشاهده)
الگوریتم جامعی برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال دو مداره و چند پایانه ای (بیش از سه پایانه) مبتنی بر داده های PMU (5125 مشاهده)
بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع انرژی پراکنده (5115 مشاهده)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (4718 مشاهده)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (4602 مشاهده)
استراتژی کنترل پیش بین برای مدیریت توان در خودروی الکتریکی هیبرید موازی (4544 مشاهده)
طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا (4536 مشاهده)
طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ فشرده با باند گذار تیز و فاکتور توقیف بالا (4471 مشاهده)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (4195 مشاهده)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (4194 مشاهده)
مبدل چند سطحی متصل به شبکه با ایمنی بالا با قابلیت اخذ بیشینه توان از سلول خورشیدی (4179 مشاهده)
تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش آشوب (4155 مشاهده)
طراحی یک کنترل‌کننده مقاوم برای پایداری ولتاژ یک ریزشبکه در حالات مختلف کاری (4105 مشاهده)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (4090 مشاهده)
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند برای حل پخش‌بار احتمالی جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها (4090 مشاهده)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (4055 مشاهده)
مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی (4023 مشاهده)
مدیریت تداخل در شبکه‌های رادیوشناختگر با استفاده از شکل‌دهی پرتو همکارانه تحت اطلاعات غیر دقیق کانال (4019 مشاهده)
تخمین جهت منابع با استفاده از زیرفضای ختری-رائو (4003 مشاهده)
مدلسازی و شبیه سازی ذخیره‌ساز چرخ طیار به‌عنوان مرجع ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه منفصل (3997 مشاهده)
بهبود پاسخ اینرسی توربین‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از سیستم فازی TSK و الگوریتم بهینه‌سازی ذرات (PSO) (3975 مشاهده)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (3950 مشاهده)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (3922 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تعیین پارامترهای موثر در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق ایران از طریق پردازش و بهینه سازی داده های ثبت شده (12267 دریافت)
طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن‌ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه (8274 دریافت)
طراحی ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات بهبودیافته (5539 دریافت)
مدلسازی تعامل تومور و سیستم ایمنی در بررسی اثر ایمونوتراپی IL-2 و شیمی درمانی با تأثیر مهاری Treg و IL-10 (5463 دریافت)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (5447 دریافت)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (4967 دریافت)
Development of Average Model for Control of a Full Bridge PWM DC-DC Converter (4461 دریافت)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (4341 دریافت)
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع شامل تولیدات پراکنده با معیار بی‌نظمی (3960 دریافت)
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید های CMOS (3911 دریافت)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر باند باریک مایکرواستریپ ابررسانا (3811 دریافت)
مفاهیم و مبانی ارزیابی تاب‌آوری در شبکه‌های برق (3739 دریافت)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (3590 دریافت)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (3516 دریافت)
لایه نشانی نازک سنسور گازی مبتنی برنیمه هادی اکسید قلع با روش غوطه وری (3458 دریافت)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (3444 دریافت)
طراحی آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل و تغذیه تزویج مجاورتی جهت کاربرد در آنتن رادار روزنه مصنوعی (3376 دریافت)
THD بررسی، تحلیل و مقایسه شاخص های جایگزین معرفی شده برای (3292 دریافت)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (3168 دریافت)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (2991 دریافت)
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (2960 دریافت)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (2948 دریافت)
مدیریت توان در ریزشبکه متعادل جزیره‌ای با درنظر‌گرفتن پایداری سیگنال کوچک و پاسخ دینامیکی (2928 دریافت)
روشی جدید در بازشناسایی خودکار اهداف متحرک زمینی با استفاده از رادارهای مراقبت زمینی پالس داپلر (2831 دریافت)
تعیین اندازه بهینه منابع تولید پراکنده ریز شبکه مستقل از شبکه جهت تامین بارهای الکتریکی و حرارتی با در نظرگرفتن تاثیر هزینه های سرمایه گذاری، بهره برداری و زیست محیطی (2828 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
قالب مقالات ( 19320 بازدید)
معرفی نشریه ( 16831 بازدید)
اطلاعات تماس ( 9309 بازدید)
شماره های جدید نشریه ( 8733 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 7971 بازدید)
اشتراک مجله ( 6366 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 5107 بازدید)
لیست مقالات در دست چاپ ( 3745 بازدید)
نرخ پذیرش مقالات ( 3707 بازدید)
مشابهت یابی ( 3696 بازدید)
پرداخت هزینه مربوط به چاپ مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 3125 بازدید)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 3049 بازدید)
آمار مقالات ( 3030 بازدید)
مسئولیت های نویسندگان ( 1905 بازدید)
مسئولیت های داوران ( 1869 بازدید)
مسئولیت های سردبیر ( 1755 بازدید)
آمار تفصیلی مقالات ( 1672 بازدید)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 1627 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی نشریه ( 620 چاپ)
شماره های جدید نشریه ( 616 چاپ)
قالب مقالات ( 532 چاپ)
اشتراک مجله ( 512 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 505 چاپ)
اطلاعات تماس ( 501 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 339 چاپ)
نرخ پذیرش مقالات ( 270 چاپ)
مشابهت یابی ( 267 چاپ)
لیست مقالات در دست چاپ ( 266 چاپ)
پرداخت هزینه مربوط به چاپ مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 235 چاپ)
مسئولیت های سردبیر ( 226 چاپ)
آمار مقالات ( 225 چاپ)
مسئولیت های نویسندگان ( 225 چاپ)
مسئولیت های داوران ( 220 چاپ)
خوش آمدید ( 206 چاپ)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 200 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 All Rights Reserved | Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

Designed & Developed by : Yektaweb