برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بهره برداری ریزشبکه های چندگانه متصل به شبکه مقید به مشارکت در بازار انرژی و خدمات جانبی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های تولید و مصرف (8008 مشاهده)
کنترل بار-فرکانس ریزشبکه مبتنی بر مدل غیر خطی به‌کمک روش PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم ترکیبی HCRPSO-PS (7619 مشاهده)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (7437 مشاهده)
کنترل سلسله مراتبی برای تسهیم دقیق توان راکتیو و جریان های هارمونیکی در ریزشبکه های جزیره ای براساس کنترل جریان چرخشی لحظه ای (6857 مشاهده)
الگوریتم جامعی برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال دو مداره و چند پایانه ای (بیش از سه پایانه) مبتنی بر داده های PMU (6810 مشاهده)
کنترل بدون افست سیستم‌های گسسته خطی تأخیردار زمانی با لحاظ محدودیت‌های ورودی و حالت: رویکرد مدیریت ورودی مرجع (6751 مشاهده)
بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع انرژی پراکنده (6639 مشاهده)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (6206 مشاهده)
استراتژی کنترل پیش بین برای مدیریت توان در خودروی الکتریکی هیبرید موازی (5870 مشاهده)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (5825 مشاهده)
طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا (5812 مشاهده)
طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ فشرده با باند گذار تیز و فاکتور توقیف بالا (5751 مشاهده)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (5708 مشاهده)
مبدل چند سطحی متصل به شبکه با ایمنی بالا با قابلیت اخذ بیشینه توان از سلول خورشیدی (5634 مشاهده)
تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش آشوب (5608 مشاهده)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (5546 مشاهده)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (5513 مشاهده)
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند برای حل پخش‌بار احتمالی جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها (5450 مشاهده)
طراحی یک کنترل‌کننده مقاوم برای پایداری ولتاژ یک ریزشبکه در حالات مختلف کاری (5413 مشاهده)
تخمین جهت منابع با استفاده از زیرفضای ختری-رائو (5406 مشاهده)
مدیریت تداخل در شبکه‌های رادیوشناختگر با استفاده از شکل‌دهی پرتو همکارانه تحت اطلاعات غیر دقیق کانال (5377 مشاهده)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (5338 مشاهده)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (5332 مشاهده)
حل مسئله پخش بار بهینه در شرایط نرمال و اضطراری با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروه ذرات و نلدر مید (PSO-NM) (5287 مشاهده)
مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی (5278 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تعیین پارامترهای موثر در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق ایران از طریق پردازش و بهینه سازی داده های ثبت شده (17734 دریافت)
طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن‌ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه (10161 دریافت)
طراحی ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات بهبودیافته (8560 دریافت)
Development of Average Model for Control of a Full Bridge PWM DC-DC Converter (7736 دریافت)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (6724 دریافت)
مفاهیم و مبانی ارزیابی تاب‌آوری در شبکه‌های برق (6468 دریافت)
مدلسازی تعامل تومور و سیستم ایمنی در بررسی اثر ایمونوتراپی IL-2 و شیمی درمانی با تأثیر مهاری Treg و IL-10 (6412 دریافت)
THD بررسی، تحلیل و مقایسه شاخص های جایگزین معرفی شده برای (6150 دریافت)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (5922 دریافت)
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع شامل تولیدات پراکنده با معیار بی‌نظمی (5835 دریافت)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (5617 دریافت)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (5353 دریافت)
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید های CMOS (5309 دریافت)
بررسی اثرات چگالی جریان، دما و فشار بر عملکرد پیل سوختی با غشای تبادل پروتون با استفاده از مدل مدار الکتریکی معادل (5182 دریافت)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (4890 دریافت)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (4888 دریافت)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (4785 دریافت)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر باند باریک مایکرواستریپ ابررسانا (4759 دریافت)
بهره برداری ریزشبکه های چندگانه متصل به شبکه مقید به مشارکت در بازار انرژی و خدمات جانبی با در نظر گرفتن عدم قطعیت های تولید و مصرف (4632 دریافت)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (4528 دریافت)
ارائه ی مدل مداری جدید برای پارامترهای معادلات سلول عصبی هاجکینگ هاکسلی با توان پایین (4493 دریافت)
لایه نشانی نازک سنسور گازی مبتنی برنیمه هادی اکسید قلع با روش غوطه وری (4469 دریافت)
Properties of Mineral Insulating Oils in Service (4407 دریافت)
طراحی آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل و تغذیه تزویج مجاورتی جهت کاربرد در آنتن رادار روزنه مصنوعی (4219 دریافت)
روشی جدید در بازشناسایی خودکار اهداف متحرک زمینی با استفاده از رادارهای مراقبت زمینی پالس داپلر (4184 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
قالب مقالات ( 28455 بازدید)
معرفی نشریه ( 23589 بازدید)
اطلاعات تماس ( 13407 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه (گروه دبیران) ( 11885 بازدید)
شماره های جدید نشریه ( 11671 بازدید)
اشتراک مجله ( 8320 بازدید)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 8109 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 7424 بازدید)
مشابهت یابی ( 6747 بازدید)
لیست مقالات در دست چاپ ( 6637 بازدید)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 6344 بازدید)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 4499 بازدید)
مسئولیت های داوران ( 4023 بازدید)
مسئولیت های نویسندگان ( 3948 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده ( 3645 بازدید)
هزینه پردازش مقاله و حق انتشار ( 3610 بازدید)
مسئولیت های سردبیر ( 3536 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده ( 3464 بازدید)
اخذ شناسه DOI و شناسه DOR برای مقالات چاپ شده ( 2899 بازدید)
اسامی داوران مقالات پذیرفته شده در سال ۹۹ ( 2771 بازدید)
اسامی داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ ( 2450 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شماره های جدید نشریه ( 845 چاپ)
معرفی نشریه ( 845 چاپ)
قالب مقالات ( 747 چاپ)
اشتراک مجله ( 705 چاپ)
اطلاعات تماس ( 688 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه (گروه دبیران) ( 611 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 515 چاپ)
لیست مقالات در دست چاپ ( 482 چاپ)
مشابهت یابی ( 479 چاپ)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 444 چاپ)
مسئولیت های سردبیر ( 429 چاپ)
اسامی داوران نشریه در سال ۱۴۰۰ ( 422 چاپ)
مسئولیت های داوران ( 412 چاپ)
مسئولیت های نویسندگان ( 398 چاپ)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 391 چاپ)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 378 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

Designed & Developed by : Yektaweb