برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کنترل بار-فرکانس ریزشبکه مبتنی بر مدل غیر خطی به‌کمک روش PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم ترکیبی HCRPSO-PS (6681 مشاهده)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (6570 مشاهده)
کنترل سلسله مراتبی برای تسهیم دقیق توان راکتیو و جریان های هارمونیکی در ریزشبکه های جزیره ای براساس کنترل جریان چرخشی لحظه ای (6038 مشاهده)
الگوریتم جامعی برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال دو مداره و چند پایانه ای (بیش از سه پایانه) مبتنی بر داده های PMU (5857 مشاهده)
بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع انرژی پراکنده (5782 مشاهده)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (5300 مشاهده)
استراتژی کنترل پیش بین برای مدیریت توان در خودروی الکتریکی هیبرید موازی (5151 مشاهده)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (5140 مشاهده)
طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا (5086 مشاهده)
طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ فشرده با باند گذار تیز و فاکتور توقیف بالا (5022 مشاهده)
تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش آشوب (4810 مشاهده)
مبدل چند سطحی متصل به شبکه با ایمنی بالا با قابلیت اخذ بیشینه توان از سلول خورشیدی (4805 مشاهده)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (4804 مشاهده)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (4751 مشاهده)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (4750 مشاهده)
طراحی یک کنترل‌کننده مقاوم برای پایداری ولتاژ یک ریزشبکه در حالات مختلف کاری (4700 مشاهده)
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند برای حل پخش‌بار احتمالی جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها (4670 مشاهده)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (4645 مشاهده)
مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی (4577 مشاهده)
مدیریت تداخل در شبکه‌های رادیوشناختگر با استفاده از شکل‌دهی پرتو همکارانه تحت اطلاعات غیر دقیق کانال (4573 مشاهده)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (4570 مشاهده)
تخمین جهت منابع با استفاده از زیرفضای ختری-رائو (4546 مشاهده)
حل مسئله پخش بار بهینه در شرایط نرمال و اضطراری با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروه ذرات و نلدر مید (PSO-NM) (4501 مشاهده)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (4493 مشاهده)
بهبود پاسخ اینرسی توربین‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از سیستم فازی TSK و الگوریتم بهینه‌سازی ذرات (PSO) (4491 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تعیین پارامترهای موثر در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق ایران از طریق پردازش و بهینه سازی داده های ثبت شده (15929 دریافت)
طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن‌ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه (9426 دریافت)
طراحی ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات بهبودیافته (7140 دریافت)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (6205 دریافت)
Development of Average Model for Control of a Full Bridge PWM DC-DC Converter (6179 دریافت)
مدلسازی تعامل تومور و سیستم ایمنی در بررسی اثر ایمونوتراپی IL-2 و شیمی درمانی با تأثیر مهاری Treg و IL-10 (6039 دریافت)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (5583 دریافت)
مفاهیم و مبانی ارزیابی تاب‌آوری در شبکه‌های برق (5167 دریافت)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (5167 دریافت)
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع شامل تولیدات پراکنده با معیار بی‌نظمی (5125 دریافت)
THD بررسی، تحلیل و مقایسه شاخص های جایگزین معرفی شده برای (4839 دریافت)
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید های CMOS (4788 دریافت)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (4437 دریافت)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (4377 دریافت)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر باند باریک مایکرواستریپ ابررسانا (4297 دریافت)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (4255 دریافت)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (4083 دریافت)
لایه نشانی نازک سنسور گازی مبتنی برنیمه هادی اکسید قلع با روش غوطه وری (4032 دریافت)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (3897 دریافت)
طراحی آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل و تغذیه تزویج مجاورتی جهت کاربرد در آنتن رادار روزنه مصنوعی (3891 دریافت)
روشی جدید در بازشناسایی خودکار اهداف متحرک زمینی با استفاده از رادارهای مراقبت زمینی پالس داپلر (3865 دریافت)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (3653 دریافت)
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (3627 دریافت)
Properties of Mineral Insulating Oils in Service (3588 دریافت)
مکان یابی خطا در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به روش امپدانسی با استفاده از مدل خط متوسط (3376 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
قالب مقالات ( 23179 بازدید)
معرفی نشریه ( 19803 بازدید)
اطلاعات تماس ( 11113 بازدید)
شماره های جدید نشریه ( 10075 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه (گروه دبیران) ( 9760 بازدید)
اشتراک مجله ( 7177 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 6100 بازدید)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 5219 بازدید)
لیست مقالات در دست چاپ ( 5053 بازدید)
مشابهت یابی ( 5039 بازدید)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 4484 بازدید)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 2920 بازدید)
مسئولیت های نویسندگان ( 2692 بازدید)
مسئولیت های داوران ( 2661 بازدید)
مسئولیت های سردبیر ( 2491 بازدید)
اسامی داوران مقالات پذیرفته شده در سال ۹۹ ( 1469 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده ( 1457 بازدید)
فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده ( 1456 بازدید)
اخذ شناسه DOI و شناسه DOR برای مقالات چاپ شده ( 1119 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
شماره های جدید نشریه ( 734 چاپ)
معرفی نشریه ( 709 چاپ)
قالب مقالات ( 617 چاپ)
اشتراک مجله ( 592 چاپ)
اطلاعات تماس ( 577 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه (گروه دبیران) ( 556 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 411 چاپ)
مشابهت یابی ( 350 چاپ)
لیست مقالات در دست چاپ ( 349 چاپ)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 317 چاپ)
مسئولیت های سردبیر ( 307 چاپ)
مسئولیت های داوران ( 305 چاپ)
مسئولیت های نویسندگان ( 300 چاپ)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 279 چاپ)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 260 چاپ)
خوش آمدید ( 210 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

Designed & Developed by : Yektaweb