برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کنترل بار-فرکانس ریزشبکه مبتنی بر مدل غیر خطی به‌کمک روش PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم ترکیبی HCRPSO-PS (6218 مشاهده)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (6109 مشاهده)
کنترل سلسله مراتبی برای تسهیم دقیق توان راکتیو و جریان های هارمونیکی در ریزشبکه های جزیره ای براساس کنترل جریان چرخشی لحظه ای (5614 مشاهده)
الگوریتم جامعی برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال دو مداره و چند پایانه ای (بیش از سه پایانه) مبتنی بر داده های PMU (5413 مشاهده)
بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع انرژی پراکنده (5369 مشاهده)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (4961 مشاهده)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (4804 مشاهده)
استراتژی کنترل پیش بین برای مدیریت توان در خودروی الکتریکی هیبرید موازی (4757 مشاهده)
طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا (4737 مشاهده)
طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ فشرده با باند گذار تیز و فاکتور توقیف بالا (4667 مشاهده)
مبدل چند سطحی متصل به شبکه با ایمنی بالا با قابلیت اخذ بیشینه توان از سلول خورشیدی (4427 مشاهده)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (4425 مشاهده)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (4405 مشاهده)
تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش آشوب (4378 مشاهده)
طراحی یک کنترل‌کننده مقاوم برای پایداری ولتاژ یک ریزشبکه در حالات مختلف کاری (4362 مشاهده)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (4337 مشاهده)
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند برای حل پخش‌بار احتمالی جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها (4320 مشاهده)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (4283 مشاهده)
مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی (4252 مشاهده)
مدیریت تداخل در شبکه‌های رادیوشناختگر با استفاده از شکل‌دهی پرتو همکارانه تحت اطلاعات غیر دقیق کانال (4249 مشاهده)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (4237 مشاهده)
تخمین جهت منابع با استفاده از زیرفضای ختری-رائو (4193 مشاهده)
مدلسازی و شبیه سازی ذخیره‌ساز چرخ طیار به‌عنوان مرجع ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه منفصل (4170 مشاهده)
بهبود پاسخ اینرسی توربین‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از سیستم فازی TSK و الگوریتم بهینه‌سازی ذرات (PSO) (4163 مشاهده)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (4154 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تعیین پارامترهای موثر در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق ایران از طریق پردازش و بهینه سازی داده های ثبت شده (14091 دریافت)
طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن‌ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه (8874 دریافت)
طراحی ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات بهبودیافته (6026 دریافت)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (5694 دریافت)
مدلسازی تعامل تومور و سیستم ایمنی در بررسی اثر ایمونوتراپی IL-2 و شیمی درمانی با تأثیر مهاری Treg و IL-10 (5680 دریافت)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (5199 دریافت)
Development of Average Model for Control of a Full Bridge PWM DC-DC Converter (5074 دریافت)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (4570 دریافت)
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع شامل تولیدات پراکنده با معیار بی‌نظمی (4429 دریافت)
مفاهیم و مبانی ارزیابی تاب‌آوری در شبکه‌های برق (4274 دریافت)
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید های CMOS (4264 دریافت)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر باند باریک مایکرواستریپ ابررسانا (4017 دریافت)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (3979 دریافت)
THD بررسی، تحلیل و مقایسه شاخص های جایگزین معرفی شده برای (3800 دریافت)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (3774 دریافت)
لایه نشانی نازک سنسور گازی مبتنی برنیمه هادی اکسید قلع با روش غوطه وری (3727 دریافت)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (3659 دریافت)
طراحی آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل و تغذیه تزویج مجاورتی جهت کاربرد در آنتن رادار روزنه مصنوعی (3606 دریافت)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (3474 دریافت)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (3325 دریافت)
روشی جدید در بازشناسایی خودکار اهداف متحرک زمینی با استفاده از رادارهای مراقبت زمینی پالس داپلر (3271 دریافت)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (3269 دریافت)
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (3140 دریافت)
Properties of Mineral Insulating Oils in Service (3032 دریافت)
مکان یابی خطا در شبکه توزیع با حضور منابع تولید پراکنده به روش امپدانسی با استفاده از مدل خط متوسط (2981 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
قالب مقالات ( 20570 بازدید)
معرفی نشریه ( 17769 بازدید)
اطلاعات تماس ( 9859 بازدید)
شماره های جدید نشریه ( 9219 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 8592 بازدید)
اشتراک مجله ( 6678 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 5470 بازدید)
لیست مقالات در دست چاپ ( 4235 بازدید)
نرخ پذیرش مقالات ( 4193 بازدید)
مشابهت یابی ( 4172 بازدید)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 3850 بازدید)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 3610 بازدید)
آمار مقالات ( 3491 بازدید)
مسئولیت های نویسندگان ( 2223 بازدید)
مسئولیت های داوران ( 2204 بازدید)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 2083 بازدید)
مسئولیت های سردبیر ( 2064 بازدید)
آمار تفصیلی مقالات ( 1996 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی نشریه ( 652 چاپ)
شماره های جدید نشریه ( 650 چاپ)
قالب مقالات ( 561 چاپ)
اشتراک مجله ( 541 چاپ)
اطلاعات تماس ( 528 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 517 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 364 چاپ)
نرخ پذیرش مقالات ( 300 چاپ)
مشابهت یابی ( 298 چاپ)
لیست مقالات در دست چاپ ( 296 چاپ)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 266 چاپ)
آمار مقالات ( 263 چاپ)
مسئولیت های سردبیر ( 255 چاپ)
مسئولیت های نویسندگان ( 249 چاپ)
مسئولیت های داوران ( 247 چاپ)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 225 چاپ)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 216 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

Designed & Developed by : Yektaweb