برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
کنترل بار-فرکانس ریزشبکه مبتنی بر مدل غیر خطی به‌کمک روش PID مرتبه کسری بهینه شده با الگوریتم ترکیبی HCRPSO-PS (6208 مشاهده)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (6095 مشاهده)
کنترل سلسله مراتبی برای تسهیم دقیق توان راکتیو و جریان های هارمونیکی در ریزشبکه های جزیره ای براساس کنترل جریان چرخشی لحظه ای (5605 مشاهده)
الگوریتم جامعی برای مکان یابی خطا در خطوط انتقال دو مداره و چند پایانه ای (بیش از سه پایانه) مبتنی بر داده های PMU (5406 مشاهده)
بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع انرژی پراکنده (5359 مشاهده)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (4953 مشاهده)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (4795 مشاهده)
استراتژی کنترل پیش بین برای مدیریت توان در خودروی الکتریکی هیبرید موازی (4748 مشاهده)
طراحی حلقه قفل شده تاخیر برای گیرنده های بی سیم جهت بکارگیری در کاربردهای فرکانس بالا (4729 مشاهده)
طراحی و ساخت فیلتر پایین گذر مایکرواستریپ فشرده با باند گذار تیز و فاکتور توقیف بالا (4659 مشاهده)
مبدل چند سطحی متصل به شبکه با ایمنی بالا با قابلیت اخذ بیشینه توان از سلول خورشیدی (4417 مشاهده)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (4415 مشاهده)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (4398 مشاهده)
تشخیص بین جریان خطای داخلی و جریان هجومی در ترانسفورماتور با استفاده از روش آشوب (4369 مشاهده)
طراحی یک کنترل‌کننده مقاوم برای پایداری ولتاژ یک ریزشبکه در حالات مختلف کاری (4351 مشاهده)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (4329 مشاهده)
ارائه روشی مبتنی بر الگوریتم‌های هوشمند برای حل پخش‌بار احتمالی جهت برنامه‌ریزی و بهره‌برداری از ریزشبکه‌ها (4312 مشاهده)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (4273 مشاهده)
مکان یابی خطا در شبکه های توزیع فشار متوسط دو مداره به روش امپدانسی (4242 مشاهده)
مدیریت تداخل در شبکه‌های رادیوشناختگر با استفاده از شکل‌دهی پرتو همکارانه تحت اطلاعات غیر دقیق کانال (4241 مشاهده)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (4226 مشاهده)
تخمین جهت منابع با استفاده از زیرفضای ختری-رائو (4185 مشاهده)
مدلسازی و شبیه سازی ذخیره‌ساز چرخ طیار به‌عنوان مرجع ولتاژ و فرکانس در ریزشبکه منفصل (4162 مشاهده)
بهبود پاسخ اینرسی توربین‌های بادی سرعت متغیر با استفاده از سیستم فازی TSK و الگوریتم بهینه‌سازی ذرات (PSO) (4155 مشاهده)
حل مسئله پخش بار بهینه در شرایط نرمال و اضطراری با استفاده از الگوریتم ترکیبی گروه ذرات و نلدر مید (PSO-NM) (4146 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
تعیین پارامترهای موثر در کنترل فرکانس شبکه سراسری برق ایران از طریق پردازش و بهینه سازی داده های ثبت شده (14068 دریافت)
طراحی جامع و ساخت موتور سنکرون آهن‌ربای دائم با هدف دستیابی به کمترین گشتاور دندانه (8862 دریافت)
طراحی ماشین شار محوری مغناطیس دائم با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی تجمع ذرات بهبودیافته (6014 دریافت)
یک ساختار جدید برای اینورترهای منبع ولتاژ سه فاز چند سطحی بر مبنای یک منبع تغذیه DC با تعداد کم سوئیچ‌ و دیود (5691 دریافت)
مدلسازی تعامل تومور و سیستم ایمنی در بررسی اثر ایمونوتراپی IL-2 و شیمی درمانی با تأثیر مهاری Treg و IL-10 (5678 دریافت)
کنترل ولتاژ و توان راکتیو دو مرحله‌ای در شبکه‌های توزیع در حضور سیستم‌های فتوولتائیک مبتنی بر پیش‌بینی کوتاه مدت بار و تولید (5193 دریافت)
Development of Average Model for Control of a Full Bridge PWM DC-DC Converter (5065 دریافت)
دیدگاهی جدید در طراحی و بهینه سازی سیستم های تجدیدپذیر تولید انرژی الکتریکی: ارزیابی معیارهای تطابق تولید و مصرف توان همراه با بررسی قابلیت اطمینان سیستم (4564 دریافت)
ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه‌های توزیع شامل تولیدات پراکنده با معیار بی‌نظمی (4419 دریافت)
مفاهیم و مبانی ارزیابی تاب‌آوری در شبکه‌های برق (4264 دریافت)
یک راهکار جدید برای کاهش جریان نشتی در کلید های CMOS (4259 دریافت)
طراحی و ساخت فیلتر میانگذر باند باریک مایکرواستریپ ابررسانا (4012 دریافت)
مدل عملکردی تحلیلی FPGA برای پردازش با قابلیت پیکربندی مجدد (3972 دریافت)
THD بررسی، تحلیل و مقایسه شاخص های جایگزین معرفی شده برای (3787 دریافت)
ارﺗﻘﺎء ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﭘﺪاﻓﻨﺪ ﻏﯿﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪریﺰی ﺑﻬﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺠﺪیدﭘﺬیر اﻧﺮژی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺗﻮزیع ﺑﺮق (3768 دریافت)
لایه نشانی نازک سنسور گازی مبتنی برنیمه هادی اکسید قلع با روش غوطه وری (3716 دریافت)
هماهنگی بهینه رله های اضافه جریان جهتی در شبکه های توزیع با در نظر گرفتن پایداری گذرای منابع تولید پراکنده سنکرون (3654 دریافت)
طراحی آنتن میکرواستریپ با شکاف U شکل و تغذیه تزویج مجاورتی جهت کاربرد در آنتن رادار روزنه مصنوعی (3603 دریافت)
طراحی ضرب کننده فرکانسی بر اساس حلقه قفل شده تاخیر دیجیتالی و با سرعت بالا (3471 دریافت)
A Broadband Low Power CMOS LNA for 3.1–10.6 GHz UWB Receivers (3319 دریافت)
روشی جدید در بازشناسایی خودکار اهداف متحرک زمینی با استفاده از رادارهای مراقبت زمینی پالس داپلر (3266 دریافت)
طراحی حسگر زیستی کریستال فوتونی مبتنی بر نانوتشدیدگر (3264 دریافت)
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال تحت شرایط بازار برق با در نظر گرفتن هزینه برقراری امنیت (3135 دریافت)
Properties of Mineral Insulating Oils in Service (3026 دریافت)
مدیریت توان در ریزشبکه متعادل جزیره‌ای با درنظر‌گرفتن پایداری سیگنال کوچک و پاسخ دینامیکی (2979 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
قالب مقالات ( 20534 بازدید)
معرفی نشریه ( 17743 بازدید)
اطلاعات تماس ( 9845 بازدید)
شماره های جدید نشریه ( 9209 بازدید)
اعضای هیئت تحریریه ( 8581 بازدید)
اشتراک مجله ( 6669 بازدید)
اهداف و چشم انداز ( 5459 بازدید)
لیست مقالات در دست چاپ ( 4225 بازدید)
نرخ پذیرش مقالات ( 4183 بازدید)
مشابهت یابی ( 4163 بازدید)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 3831 بازدید)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 3602 بازدید)
آمار مقالات ( 3482 بازدید)
مسئولیت های نویسندگان ( 2211 بازدید)
مسئولیت های داوران ( 2194 بازدید)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 2073 بازدید)
مسئولیت های سردبیر ( 2057 بازدید)
آمار تفصیلی مقالات ( 1987 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 1 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
معرفی نشریه ( 649 چاپ)
شماره های جدید نشریه ( 647 چاپ)
قالب مقالات ( 559 چاپ)
اشتراک مجله ( 538 چاپ)
اطلاعات تماس ( 525 چاپ)
اعضای هیئت تحریریه ( 515 چاپ)
اهداف و چشم انداز ( 362 چاپ)
نرخ پذیرش مقالات ( 297 چاپ)
مشابهت یابی ( 295 چاپ)
لیست مقالات در دست چاپ ( 293 چاپ)
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده ( 264 چاپ)
آمار مقالات ( 260 چاپ)
مسئولیت های سردبیر ( 253 چاپ)
مسئولیت های نویسندگان ( 245 چاپ)
مسئولیت های داوران ( 243 چاپ)
مراحل داوری، پذیرش و انتشار مقالات ( 222 چاپ)
بارگذاری فایل پیشنهاد داوران ( 213 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2021 CC BY-NC 4.0 | Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers

Designed & Developed by : Yektaweb