نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- اطلاعات ثبت نام
اشتراک مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها

جهت دریافت اشتراک مجله با شماره تماس 64543504 021 تماس حاصل فرمایید.

متقاضیان جهت اشتراک سالانه چهار شماره از مجله، مبلغ  2/000/000 ریال به حساب جاری 83234776 نزد بانک تجارت شعبه توانیر (کد شعبه 832 ) به نام انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران واریز نموده و سپس یک کپی از فیش پرداختی را از طریق شماره فاکس 64543504 و آدرس کامل به دبیرخانه مجله سرکار خانم حق شنو ارسال نمایید

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.54.17.fa
برگشت به اصل مطلب