نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده
فلوچارت مراحل بررسی مقالات ارسال‌شده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/14 | 
    بازه زمانی بررسی اولیه مقالات دریافتی (اعلام نظر به نویسنده یا آغاز فرایند داوری) = ۱۰ روز


 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.135.51.fa
برگشت به اصل مطلب