نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- تبعیت از قوانین COPE
تبعیت از قوانین COPE

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/14 | 

نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

برای مطالعه بیشتر در این زمینه به وبسایت http://publicationethics.org مراجعه شود

نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.134.50.fa
برگشت به اصل مطلب