نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران- اخبار نشریه
هزینه های پردازش مقالات پذیرفته شده- به روز شده

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/13 | 
قابل توجه نویسندگان گرامی


جهت  هزینه های  پردازش  و انتشار مقاله در نشریه مهندسی برق و الکترونیک، مبلغ ۴۵۰۰۰۰تومان (سیصد و پنجاه  هزار تومان) دریافت می گردد.
(۳۵۰۰۰۰ تومان بابت هزینه  پردازش مقاله و ۱۰۰۰۰۰   تومان بابت هزینه اخذ کد    DOI     برای مقاله)


طبق مصوبه هیات مدیره انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران در سال ۱۳۹۹ مقرر شده است   که    نویسندگان مقالات پذیرفته شده   مبلغ      ۳۵۰۰۰۰۰ریال بابت هزینه های پردازش مقاله  به حساب انجمن

مهندسین برق و الکترونیک ایران  (
شماره حساب  ۸۳۲۳۴۷۷۶      نزد بانک تجارت شعبه توانیر (کد شعبه ۸۳۲) به نام انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران)  واریز نموده و تصویر  فیش واریزی آن را به آدرس

grptianiaeeeaut.ac.ir  ارسال نمایند.  به این نکته توجه داشته باشید  که در صورتی که ایمیل شما به دفتر مجله رسیده باشد پیام تایید برای شما ارسال  خواهد شد. در غیر این صورت از دفتر مجله با شماره تلفن

۰۲۱۶۴۵۴۳۵۰۴ پیگیری نمایید.


با تشکر از همراهی محققان گرامی

 
نشانی مطلب در وبگاه نشریه مهندسی برق و الکترونیک ایران:
http://jiaeee.com/find.php?item=1.43.38.fa
برگشت به اصل مطلب